Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

Landbouwverleden 

Te zien zijn veel werktuigen van het boerenbedrijf van voor de mechanisatie. Ploegen van enkel tot dubbele scharen, keerploegen en ook nog voor diverse doeleinden bijvoorbeeld (heide ploegen). Ook gereedschappen voor het maaien zijn aanwezig.
Heideploeg
Men ziet gerestaureerde karren die gebruikt werden om spullen en maaigoed te vervoeren. Met een kar ging men naar de markt om groenten e.d te verkopen deze kar was voor algemeen gebruik.


 

Ploegen en Eggen

De ploeg wordt gebruikt om de grond, waarin gezaaid wordt, te keren. Tijdens het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas ondergeploegd, waardoor die als meststof kunnen dienen en de dode wortels het jonge gewas niet in de groei kunnen hinderen.

Bovendien wordt de grond losser, waardoor het zaaien gemakkelijker gaat en de bodemstructuur en afwatering verbetert.

Ploegen en Eggen

De eg wordt gebruikt om de grond te egaliseren en kruimeliger te maken om het voor het zaaien geschikt te maken.