Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

Oude Ambachten 

De smid
De smid
In het smidsvuur werd metaal witheet gestookt waarna het gemakkelijk te vervormen was. Het werd daarna geslagen en gevormd met de vele verschillende gereedschappen.De smid maakte ploegen en eggen en de gereedschappen van bijvoorbeeld de slachter en de timmerman.

 

De timmerman

Waar de mens is beginnen te bouwen, was hout doorgaans het eerste bouwmateriaal. Vandaar dat de Romeinen zelf al op een lange schrijnwerktraditie konden terugblikken. Timmerlieden en schrijnwerkers zijn zeer lang in een apart ambacht verenigd.

Timmerman

De timmerlieden mochten het dagelijkse werk doen zoals vloeren, kozijnen, houten spanten en houtwerk voor de boeren maken. De schrijnwerkers maakten beeldhouwwerken en luxe goederen zoals meubels en panelen met houtsnede’s. De timmerman gebruikt al sinds eeuwen de hamer en zaag, maar hoe zagen die er honderd jaar geleden ook alweer uit?

 

De koperslager

De koperslager is een ambachtsman die gespecialiseerd is in het bewerken van koper en andere zachte materialen. Tegenwoordig komt het beroep koperslager bijna niet meer voor, maar dit beroep is nog niet uitgestorven. Koperslagers hielden zich vooral bezig met het maken van huishoudelijke en bedrijfsmatige gebruiksvoorwerpen. Koperwerk was o.a. zeer geliefd als keukengerei, maar ook op de boerenbedrijven werd veel koperwerk toegepast denk aan melkemmers, melkbussen e.d. Hoewel functionaliteit hierbij vaak voorop stond, zijn er heel veel koperen voorwerpen die qua uiterlijk en afwerking een enorme schoonheid bezitten. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere dakgoten, lantaarns, lichtornamenten of kunstvoorwerpen. Daarnaast kan een koperslager bijzondere voorwerpen namaken of restaureren. De moderne koperslager heeft ook wel iets weg van een kunstenaar. Het beroep heeft zeker iets weg van beroepen als  zilver of goudsmid.


 

De slachter
De slachter
Vroeger werden er alleen varkens geslacht. Eerst werden ze bewusteloos geslagen en daarna gekeeld; het bloed werd opgevangen en daar werd met water, kruiden en grof roggemeel bloedworst of balkenbrij van gemaakt. Kokend heet water werd over het dode varken gegooid om het van zijn borstelige haren te kunnen ontdoen met een krabber.

De schoenmaker

Schoenmaker of schoenlapper is een ambachtsman die van oorsprong schoenen maakt en repareert. Schoenmakers maken gebruik van een leest een voor deze beroepsgroep typisch gereedschap, dat vroeger meestal van hout of metaal gemaakt werd, maar tegenwoordig van plastic, waarop de schoen gevormd kan worden. De houten leest is te zien in ons museum met nog meer attributen die de schoenmaker gebruikte.

Schoenmaker

Het vak van schoenmaker is al erg oud. Het wordt reeds uitgeoefend sinds de Romeinse tijd. In de 2e helft van de 19e eeuw  kwam de productie van schoenen echter steeds meer in handen van fabrieken en andere grote industrieën, die sneller en goedkoper konden produceren dan schoenmakers. Dit omdat schoenmakers zich geen dure machines konden veroorloven. Tegenwoordig richten schoenmakers zich vrijwel alleen nog op herstel en onderhoud van schoenen en ander schoeisel.De patroonheilige van schoenmakers zijn Crispinius en Crispinianus. Deze twee heiligen maakten schoenen voor de armen in het Franse Soissons.