Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

ANBI 

Aanleiding:
Jan Visser Museum is, vanaf 1-1-2009, een door de fiscus erkende "Cultuur ANBI". Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier, voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. U gelieve daarover de belastingdienst te raadplegen.

Door middel van het publiceren van onderstaande gegevens, wil ons museum voldoen aan de, door de overheid, per 1-1-2014 gestelde: "Nieuwe voorwaarden voor een ANBI".

Naam instelling:
Stichting Jan Visser Museum (Jan Visser Museum)
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 5. 5702 NR Helmond
Postadres: zie bezoekadres
Tel. nr. museum: 0492-548504
Tel. nr. afspraken: 0492-540927
E-mail adres: info@janvisser-museum.nl
Webadres: www.janvisser-museum.nl
Rekening nummer: NL75 RABO 0171 0550 04
Fiscaal nummer: 808121273

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:
De missie van het Museum kan worden omschreven als het behouden, beheren, verklaren en toegankelijk maken van het erfgoed landbouw. Samen met de deelcollecties ambachten en brandweer wil het museum goed georganiseerd, educatief, open, gastvrij en actief overkomen bij een breed publiek, van jong tot oud.


 

Beleidsplan 2020 - 2025:

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, momenteel "Beleidsplan 2020-2025".

 

Verslag van de activiteiten:
Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum bij een speciale bijeenkomst voor vrijwilligers sponsors en begunstigers van het museum, tijdens de "Nieuwjaarsreceptie".

 

Financieel jaarverslag:

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt,na de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

"Opgave ANBI 2022"


Geregistreerd Museum   ANBI

Geregistreerd museum:
Sinds 2011 is het Jan Visser Museum een geregistreerd museum. dat wil zeggen dat het museum moet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop regelmatig beoordeeld door het Nederlandse Museumregister.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:
Voorzitter: Hans van de Weert. Taken: voorzitter, externe vertegenwoordigingen, penning meester Jaarrekeningen, Algemeen beheer : Freek Kuypers. Taken: Beheer en Bouwzaken. Onderhoud, personeel secretaris: Jan van Vijfeijken Taken:  begeleiding subsidie - trajecten,  registratie. conservator, publiciteit.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers, dus ook de bestuurders, zijn vrijwilligers. Het museum kent geen betaalde krachten.

Bestuur Jan Visser Museum, 1 Januari 2023