Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

Actueel 

NL DOET

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden organisaties in het land, NL doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NL doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NL doet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NL doet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Het Jan Vissermuseum doet al jaren mee met dit project. Op vrijdag 11 maart gaan ze met al hun vrijwilligers het museum schoonmaken. De opzet is om het museum de tuin de dierenverblijven en het erf van het museum klaar te maken voor de seizoenopening. De vrijwilligers en een aantal mensen die zich spontaan geroepen voelen om mee te helpen komen dan klussen bij het Jan Visser Museum.  

NL doet2


Depotruimte

In ons collectiebeleidsplan 2016-2020 hebben wij geconstateerd dat de bewaaromstandigheden van objecten die niet direct te gebruiken zijn voor onze expositie, niet ideaal was. Daarom zijn we in 2016 begonnen aan een ruimte die hiervoor wel geschikt is. In 2018 is deze depot ruimte in gebruik genomen en worden hier alle objecten onder geconditioneerde omstandigheden bewaard.